A Xunta Directiva da Asociación Cultural “Cocas e Danzantes” de Santa Tegra convoca ós socios á Asamblea Xeral Ordinaria que se celebrará o día 30 de marzo ás 17:00 horas en primeira convocatoria, e ás 17:30 horas en segunda convocatoria, coa seguinte orde do día:

  1. Lectura e aprobación, se procede, da acta da reunión anterior.
  2. Información da situación económica.
  3. Organización da “FESTA DA LUZ”.
  4. Asuntos varios.
  5. Rogos e preguntas.