Asemblea Xeral Ordinaria

convocatoria

A Xunta Directiva convoca á Asemblea Xeral Ordinaria que se celebrará o día 19 de xaneiro de 2019 ás 12:00 horas en 1ª convocatoria e ás 12:30 horas en 2ª convocatoria, no local social da Almudeira, coa seguinte Orde do Día:

  1. Lectura e aprobación, se procede, da acta da reunión anterior.
  2. Información sobre o estado xeral da Asociación e aprobación das contas do ano 2018.
  3. Programa de actividades para o ano 2019.
  4. Autorización ó Presidente para tramitar subvencións.
  5. Actualización da lista de socios e cuotas.
  6. Asuntos varios.
  7. Información sobre a xestión de Augas do Ruxil.
  8. Rogos e preguntas.