Asamblea Xeral Ordinaria

convocatoria


A Xunta Directiva convoca á Asemblea Xeral Ordinaria que se celebrará o día 4 de Abril de 2015 ás 16:00 horas en 1ª convocatoria e ás 16:30 horas en 2ª convocatoria, no local social da Almudeira, coa seguinte Orde do Día:

  1. Lectura e aprobación, se procede, da acta da reunión anterior.

  2. Información do estado xeral da Asociación.

  3. Organización da Festa da Luz.

  4. Asuntos Varios.

  5. Rogos e Preguntas.

Deja un comentario