Asemblea Xeral Ordinaria

convocatoria

A Xunta Directiva convoca á Asemblea Xeral Ordinaria que se celebrará o día 23 de xaneiro de 2016 ás 16:00 horas en 1ª convocatoria e ás 16:30 horas en 2ª convocatoria, no local social da Almudeira, coa seguinte Orde do Día:

  1. Lectura e aprobación, se procede, da acta da reunión anterior.

  2. Resumo económico e aprobación, se procede.

  3. Programa de actividades para o ano 2016.

  4. Autorizar ó Presidente para pedir e xestionar subvencións.
  5. Asuntos Varios.

  6. Información sobre a xestión de Augas do Ruxil.
  7. Rogos e Preguntas.

Deja un comentario