Aviso ós membros da Asociación Cocas e Danzantes

Segundo o acordo tomado na Asemblea Xeral Ordinaria da Asociación Cultural e de Veciños Cocas e Danzantes de Santa Tecla, celebrada o 28 de xaneiro de 2024, todos aqueles socios que deban dúas ou máis cotas anuais perderán automáticamente a devandita condición de socio.

Deja un comentario